Travma Tedavisi

Travma sonrası tedavinin genel amaçları; kişinin kendini güvende hissetmesine, kendine değer verme hissine yeniden kavuşmasına, hayatının kontrolünün kendisinde olduğunu yeniden hissetmesine, çaresizlik gibi duyguların azaltılmasına yardımcı olmaktır. Tedavide öncelikle günlik sağlanır, güvenilir bir terapötik ilişki oluşturulmaya çalışılır. Belirtilerin azaltılması, travmatik olayla mücadele, uygun ve bütüncül bir şekilde hatırlama, duyarsızlaştırma, yas ve kayıp duygusu ile mücadele etme, kişisel şemayı yeniden yapılandırma, travmayı geçmiş bir yaşam olayı olarak hafızaya entegre etme ve gelecekte pozitif bir yaşam gelişimi için ileri doğru hareket etmeyi sağlama amaçlanır. Sosyal destek arttırılmalı ve hastanın hayatındaki önemli kişiler travma belirtileri hakkında bilgilendirilmelidir. Birçok insan travma hakkında konuşmakta güçlük çeker, çok yoğun duygular yaşarlar. Tedavide travma anılarının kontrollü bir ortamda ele alınması ile duyarsızlaştırmaya, belleğin yeniden düzenlenmesine, hastanın kendisine bakış açısının ve şemalarının yeniden yapılandırılmasına ve hayatın devamlılığının sağlanmasına çalışılır. Bunun yanında eşlik eden depresyon, anksiyete, sinirlilik, uykusuzluk gibi belirtiler tedavi edilir.