Online Psikoterapi (Telepsikiyatri)

Online Psikoterapi (Telepsikiyatri)

Ülkemizde giderek artan COVİD-19 (koronavirüs) vakaları nedeniyle hastalıktan korunmaya yönelik tedbirlere de daha çok dikkat etmemiz gerekmektedir. Normal zamanlarda da uygun şartlar sağlandığında yapılabilen online terapi ve telepsikiyatri uygulamaları günümüz koşullarında ön plana çıkmaktadır. Online terapi klinik olarak hastaların tanı, tedavi ve takiplerinin sürdürülmesinde ve psikoterapi uygulamaları için kullanılmaktadır.

Tercihen hastalar ile bir kez yüz yüze yapılan görüşmelerin ardından online tedavilerin sürdürülmesi uygun olmakla birlikte, ülkemizde yaşanan salgın nedeni ile ilk görüşmenin de online yapılması mümkündür. Online görüşmeler telefon, tablet ya da bilgisayara yüklenen uygulamalar aracılığıyla yapılabilmektedir. Online görüşmelerin yüz yüze muayene ve terapi seanslarından içerik olarak bir farkı bulunmamaktadır.