Destekleyici Psikoterapi

Destekleyici psikoterapide hastanın/danışanın benlik değerini arttırmak, hastalık belirtilerini azaltmak, yinelemeleri önlemek, uyum kapasitesini arttırmak, işlevselliği arttırmak amaçlanır. Karşılıklı konuşma tekniği uygulanır. Bu teknik kesinlikle ders verme ya da sorguya çekme şeklinde değil, anlamaya çalışma ve altta yatan dinamikleri araştırma şeklindedir. Kaygıyı, öfkeyi, stresin neden olduğu bedensel yakınmaları, uyku sorunlarını kontrol altına almayı kolaylaştırır. Kriz dönemlerinde kişiler bu terapi yöntemlerinden faydalanabilirler. Kriz dönemi dışında oldukça işlevsel ve uyumlu olan, duygu-dürtü denetimini sağlayabilen ancak bir stres faktörü sonrası (örneğin kayıp, herhangi bir hayat değişikliği, yeti veya organ yitimi gibi) depresif belirtiler, özgüven eksikliği oluşan kişilerde günlük hayatını normal hale getirene kadar destekleyici terapi uygulanabilir.