Çözüm Odaklı Terapi

Öncelikle sorun tespit edilir. Sonrasında kişilerin bu sorunun çözümü için gösterdikleri çabanın sorunun devam etmesine olan katkılarının farkına varılmaya çalışılır. Sorun yaşadıkları dönemde diğer dönemlerden farklı neler yaşandığı sorgulanır. Depresyon, öfke, özgüvenin azalması, kişilerarası ilişkilerde yaşanan çatışmalar gibi sorunlar ele alınır.