Çift Terapisi

Evlilik terapisi, eşler arasındaki etkileşimi yeniden yapılandırmayı amaçlar. Çiftlerin sorunlarla etkin bir şekilde başa çıkmalarında yardımcı olmaya önem verilir. Bireylerin kendileri ve birbirlerinin davranışlarına ilişkin yorumları tespit edilir. Bu yorumlarda çarpıtma ya da abartma varsa bunlar sorgulanmaya çalışılır. Sorunun, bireysel faktörlere mi, çifte ilişkin faktörlere mi yoksa çevresel faktörlere mi bağlı olduğu belirlenir. Bireylerin ilişki hedefleri ve yakınlık ihtiyaçlarının giderilmesi konusundaki beklentiler araştırılır, farklılıklar tespit edilir. Bu farklılıkların tanınması ve uyumsuz tavırların düzeltilmesi amaçlanır. Bireylerin birbirini iten etkileşimlerinin azaltılması uyum sağlamaya yönelik etkileşimlerinin desteklenmesi hedeflenir.