Bilişsel Davranışçı Terapi

Düşünce, duygu ve davranışlarının ayrı ayrı incelenmesini ve birbirlerini nasıl etkilediklerinin gösterilmesini amaçlar. Öncelikle kişiye sıkıntı yaratan otomatik düşünceler tespit edilmeye çalışılır ve bunlar sorgulanır. Terapinin ilerleyen dönemlerinde bu düşüncelerin neden olduğu duygular ve davranış kalıpları belirlenir. Çeşitli sorgulama yöntemleri ve ev ödevleri ile faydalı olmayan düşünceler ve davranışların azaltılmasına, daha işlevsel ve stres azaltıcı düşünce ve davranışların oluşturulmasına çalışılır.