Depresif Bozukluk

Depresif Bozukluklar Ne Demektir?

Bu tanım içerisinde majör depresyon, distimik bozukluk, başka tıbbi bir hastalığa bağlı olan depresyon ve madde kullanımının neden olduğu depresyon yer alır.

Major Depresyon Nedir?

En az 2 haftadır devam eden ve günün büyük çoğunluğunda olan mutsuzluk, çökkünlük, ilgi ve istek kaybı, uyku sorunları, yorgunluk, enerjisizlik, kendini değersiz hissetme, suçluluk hisleri, dikkat ve konsantrasyonda azalma, ölüm düşünceleri gibi belirtilerin bir kısmının ya da hepsinin görüldüğü durumlardır.
Major depresyon yineleyebilen bir hastalıktır. Bazı hastalar mevsimsel özellik gösterirler. Depresif belirtiler Ekim-Kasım gibi şiddetlenip, Nisan-Mayıs gibi hafifleyebilir.

Bazı depresif hastalar melankolik özellikler gösterir. Bu durumda enerjisizlik gibi bedensel belirtiler ağırlıktadır ve genellikle sabahları belirtiler şiddetli olur.

Doğum sonrası ilk 6 ay içinde depresyon belirtileri oluşmuşsa post partum depresyon tanısından şüphelenilmelidir.

Major Depresyon Tanısı

Kişinin ayrıntılı öyküsü, muayenesi ve hastalık tanı kriterlerinin araştırılması gereklidir. Başka bir tıbbi hastalığa bağlı olup olmadığı, tetikleyici bir stresör faktör olup olmadığı sorgulanır. Hastalığın şiddeti belirlenir. Bunun için çeşitli ölçekler kullanılır (Hamilton Depresyon Ölçeği, Beck Depresyon Ölçeği gibi).
Kesin tanı koymadan önce Bipolar Duygudurum Bozukluğu, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, başka tıbbi bir hastalıktan kaynaklanan depresyon (Tiroid bezinin hastalıkları ve diğer hormonal hastalıklar gibi), madde kullanımı, bunama, yas (matem) gibi durumlar araştırılmalıdır.

Depresyon ve İntihar

Depresif Bozukluklarda intihar girişimleri olabilmektedir. Muayenede ayrıntılı değerlendirilmesi gerekir. Eğer daha önce intihar girşimi olmuşsa, madde kullanımı eşlik ediyorsa, ailede intihar öyküsü varsa intihar riskinde artış görülmektedir.

Major Depresyon Tedavisi

Tedavide öncelikle hastanın güvenliği sağlanmalıdır. Bundan sonra hem acil şikayetlerine müdahale edilmeli hem de uzun süreli iyilik halinin sağlanmasına çalışılmalıdır. Tekrarlama riskini azaltmak için de hastanın hayatındaki zorlayıcı faktörler düzeltilmeye çalışılmalıdır. Psikoterapi ve ilaç tedavisi birlikte kullanılabildiği gibi ayrı ayrı da kullanılabilinmektedir. Psikoterapi yöntemleri arasında bilişsel terapiler, kişilerarası ilişki terapisi, davranış terapisi, psikodinamik terapi, aile terapisi bulunmaktadır. İlaç tedavisi için ilaç seçimi ise olası yan etkiler göz önünde bulundurularak hastanın bireysel özellikleri ve şikayetleri, diğer kullandığı ilaçlar ve kullanım kolaylığı dikkate alınarak yapılır.

Distimik Bozukluk Ne Demektir?

En az 2 yıl boyunca sürekli depresif belirtilerin bulunduğu ama belirtilerin major depresyon atağından daha az şiddetli olduğu bir psikiyatrik bozukluktur. Uzun sürdüğü için yaşam kalitesini azaltır, iş ve sosyal işlevleri bozar.